Wat gaat het kosten:

Verplicht eigen risico
Vanaf 1 januari 2013 bestaat een wettelijk verplicht eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Dit betekent dat wanneer u medisch kosten maakt, dit jaar  de  eerste € 385,- voor uw eigen rekening komt.

De behandeling van een diëtist wordt door de Zorgverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed. Check uw verzekering of u een verwijzing van arts, tandarts  of specialist nodig heeft.

In de basisverzekering is een vergoeding in 2024 voor 180 minuten  dieetbehandeling. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren. Het tarief kan per zorgverzekeraar verschillen. Bij verschillende aanvullende verzekeringen worden extra dieetconsulten vergoed. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.


De prestaties die de diëtist rechtstreeks bij de zorgverzekeraar in rekening brengt:

-  screening directe toegankelijkheid (als u zonder verwijzing komt)

-  intake en onderzoek na verwijzing of na screening

-  individuele zitting

-  telefonische zitting

-  individueel dieetvoorschrift

-  voor behandeling aan huis (medische noodzaak voor zijn) wordt er een toeslag in rekening gebracht

Aanmelden

Bij aanmelding wordt gevraagd naar uw persoonsgegevens. Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft wat uw vraag is, zodat er voldoende tijd voor u kan worden gereserveerd.

Graag u op het eerste consult het volgende meebrengen: .uw identiteitsbewijs; de gegevens van uw ziektekostenverzekering en de schriftelijke verwijzing* (indien nodig, zie verzekeringspolis) van uw (huis)arts.

*Voor de wet heeft u geen verwijsbriefje meer nodig. Een aantal zorgverzekeraars geven aan in hun aanvullende verzekering alleen te vergoeden als u een verwijsbrief heeft. Raadpleeg uw polisvoorwaarden.


Klik hier om te zien of uw aanvullende verzekering de diëtiste vergoed: Vergoedingen Dietiste
 
Afmelden
 
Mocht u, om welke reden dan ook, uw gemaakte afspraak willen afzeggen, laat dat dan minstens 24 uur van tevoren weten (eventueel door een ingesproken bericht of per e-mail). Indien u te laat bent met afzeggen van uw afspraak, zal het gemiste consult bij u in rekening worden gebracht.