Wat kunt u verwachten:

In het eerste gesprek: (45-60 min.)
Allereerst zullen persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, email-adres, geboortedatum, identificatiebewijs, verzekeringspasje, verwijsbriefje van de arts) geregistreerd worden.

Hierna zullen we het uitgebreid hebben over uw verwachtingen, klachten, medicijngebruik, gegevens behandelend arts, motivatie, problemen, hindernissen en barrières.
 
Het voedingspatroon en eetgedrag en bijkomende zaken zullen met u worden doorgesproken.

Aan de hand van verkregen gegevens zullen we samen doelen vastleggen en een behandelplan opstellen.

Indien nodig wordt uw taille gemeten en doen we een vet-meting.(Tanita body composition analyzer)
 
 
De vervolgconsulten: (15-30 min.)
Naast het eventueel meten van het gewicht en de taille wordt U begeleidt, gestimuleerd en bijgestuurd bij de uitvoering van het behandelplan.
 
 
Het eindgesprek:(als onderdeel van een vervolgconsult)
Wanneer we toe zijn aan de afsluiting van de behandeling zal er aandacht zijn voor terugvalpreventie. En we zullen een evaluatie en eindregistratie maken.