Ketenzorg

 Ketenzorg:

 

De praktijk is aangesloten bij de ketenzorg. Dit houdt in dat er samengewerkt wordt met praktijkondersteuners en huisartsen. Dieetadvisering vanuit de ketenzorg is geldig voor Diabetes Mellitus, COPD (longziekten) en risico op hart- en vaatziekten. Wordt u via de ketenzorg verwezen dan wordt de advisering via de basisverzekering vergoed maar gaat dit niet ten koste van uw eigen risico.

NB:Uw huisarts en de diƫtist zijn op de hoogte of dit ook voor u geldt.