Klachtenregeling

 
 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. Op 1 januari 2016 is de Wet ‘Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg’ (Wkkgz ) ingegaan. Deze wet geldt voor alle zorgaanbieders, die werkzaam zijn binnen zorginstellingen of in een eigen praktijk. 

Wat kunt u doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg, dienstverlening of organisatie van de praktijk?

Uw diëtist doet er alles aan om goede zorg te verlenen. Als u toch  een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met uw diëtist.

Een klacht die niet onderling kan worden opgelost, kunt u indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris via bemiddeling@quasir.nl.

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing.

Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost  dan kunt uw klacht indienen bij Geschilleninstantie Zorggeschil (GZ) , via  info@zorggeschil.nl .

Kijk voor meer informatie op www.zorggeschil.nl. De geschilleninstantie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u.

Zijn er kosten aan verbonden? In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen. Hiervoor betaalt u € 50,- als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit € 100,-. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden